czwartek, 27 grudnia 2018

Deklaracja ideowa Akcji Polska


Deklaracja ideowa Akcji Polska
Priorytety: 
WOLNOŚĆ, SUWERENNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ, DOBROBYT, własność prywatna, kultura
1. Tożsamość narodu. AKCJA POLSKA za swój podstawowy cel obiera obronę i umocnienie polskiej tożsamości narodowej, obronę polskich interesów narodowych. 
Największym dobrem jest człowiek. Największą polską wartością Bóg Honor i Ojczyzna. Największym bogactwem i gwarancją rozwoju Polski jest Naród Polski, kilkadziesiąt milionów Polaków mieszkających w kraju, pozostawionych na Kresach i rozsianych na emigracji. To przed nami stoi wyzwanie kontynuacji – zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa – polskiej tożsamości, w całym jej historycznym i regionalnym bogactwie. Podejmiemy walkę z promocją kosmopolityzmu i płytko pojętej nowoczesności, by na powrót uczynić nasz naród dumną i silną wspólnotą.
2. Jedność i siła rodziny. Rodzina jest fundamentem życia wspólnotowego. 
AKCJA POLSKA będzie broniła rodziny pojmowanej jako małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz prawa do życia od momentu poczęcia. Zaproponujemy rozwiązania poprawiające warunki życia rodzin, by umożliwić odrodzenie demograficzne Narodu. AKCJA POLSKA będzie stać na straży autonomii rodziny i przeciwstawi się próbom ingerencji urzędniczej w życie rodzinne.
3. Kształcenie patriotów. Polska będzie taka, jak uformowani zostaną młodzi Polacy. Dzieci i młodzież mają prawo do patriotycznego wychowania w szkołach, do wykształcenia formującego umysły w klasycznym duchu. AKCJA POLSKA nie zgadza się na poddawanie młodzieży kolejnym eksperymentom edukacyjnym, ani na płynącą z mediów i instytucji kultury falę ogłupiającej, lewicowej propagandy. Położymy także nacisk na upowszechnianie zdrowego, ekologicznego i sportowego trybu życia.
4. Suwerenność państwa. Państwo jest podstawowym instrumentem realizacji interesów narodowych. AKCJA POLSKA odzyska państwo z rąk realizujących obce interesy, skorumpowanych elit, finansowych oligarchów oraz pasożytujących na kraju i Narodzie klik cwaniaków i oszustów. 
 Będziemy dążyć do naprawy Rzeczpospolitej, postawimy na odbudowę etosu służby publicznej. Chcemy twardo bronić polskich interesów wobec sił międzynarodowych i brukselskiej biurokracji. Poprzemy budowę Europy niepodległych narodów, opartej na dobrowolnej współpracy gospodarczej.  AKCJA POLSKA będzie zmierzała do odbudowy polskiego potencjału obronnego, aby zapewnić naszemu krajowi bezpieczeństwo.
5. Suwerenność kultury. Naród tylko wtedy jest niepodległy, kiedy myślenie jego elit jest niezależne od zewnętrznych ośrodków i zakorzenione w jego historii.
AKCJA POLSKA będzie rozwijała oryginalną, polską myśl polityczną. Przywróci powagę i wielkość polskiej kulturze, tak, by ponownie stała się atrakcyjna dla innych narodów, także jako gwarant uniwersalnych wartości.
6. Suwerenność ekonomiczna. Silne państwo samodzielnie kształtuje swoją politykę gospodarczą. AKCJA POLSKA obroni polskiego złotego jako walutę narodową, ponieważ własny pieniądz jest jednym z filarów niepodległości. Powstrzymamy pogłębianie zadłużenia gospodarki i uprzywilejowanie obcych instytucji finansowych. Będziemy wspierać niezależność energetyczną Polski.
7. Wolność słowa. Naród rzeczywiście wolny posiada nie tylko własną myśl, ale i zdolność jej artykułowania. AKCJA POLSKA będzie dążyła do złamania dominacji elit okrągłostołowych w sferze medialnej. Staniemy w obronie grup atakowanych oraz inwigilowanych przez władzę. Podejmiemy walkę z obłudą polityczną, która odbiera głos narodowcom, a uprzywilejowuje reaktywowaną lewicę i promuje degenerację godzącą w podstawy życia narodu.
8. Wolność gospodarowania. Wolny naród ma możliwość samodzielnego budowania podstaw materialnych swojego życia i dysponowania owocami swej pracy. Obecny stan, w którym koszty utrzymania sektora publicznego spoczywają głównie na mniej zarabiających i drobnych przedsiębiorcach, jest nie do zaakceptowania. Zmusza on miliony Polaków do emigracji zarobkowej. AKCJA POLSKA podejmie walkę z patologiami biurokracji i fiskalizmu, stanie w obronie praw podatnika. Będzie walczył o swobodę działania i dostęp do kapitału dla polskiego przedsiębiorcy, aby ten mógł rozwijać swoją działalność oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Zadbamy o bezpieczeństwo socjalne Polaków umożliwiając im osobiste, niezależne gospodarowanie ich własnymi środkami w celu zapewnienia im godnych emerytur i leczenia.
9. Wolność osoby. Człowiek może być prawdziwie wolny jedynie w ramach wspólnoty, dlatego AKCJA POLSKA będzie bronić wolności przed zagrażającej jej demoralizacji. Jako Polacy mamy swoje własne, bogate tradycje myślenia o wolności. Chcemy z całą mocą głosić prawdę, że prawa bez obowiązków nie mają racji bytu. Dla każdego Polaka są to po pierwsze obowiązki wynikające z przynależności do wspólnoty narodowej. Będziemy zachęcać do oddolnej aktywności i tworzenia inicjatyw budujących silny i zorganizowany naród.

10. Własność prywatna
Podstawowym czynnikiem warunkującym tożsamość narodową jest poczucie posiadania fizycznych walorów będących cząstkami składowymi Ojczyzny: rodzinę, ziemię, dom, mieszkanie, zwierzęta, firma itp. Zapewnię nietykalność materialną własności prywatnej wszystkich Polaków. Nie może być tak, że agresywna, lewicowa banda pod szyldem organizacji pro zwierzęcej, wdziera się bezkarnie do domu prywatnego w środku nocy i wydziera przemocą cudze zwierzęta, a właściciela terroryzuje na podstawie fałszywego pomówienia.
Ojczyzna, to w pierwotnym znaczeniu ziemia ojca, spuścizna, dziedzictwo. Jeśli nam Polakom odbiera się podstawy, korzenie, własność ziemską czy jakąkolwiek, to godzi to w naszą tożsamość narodową. Ludzie wyzzuci z własności prywatnej tracą poczucie przynależności do danego miejsca, w tym do kraju.
Ludzie wyzzuci z własności prywatnej tracą poczucie odpowiedzialności za przedmioty im powierzane. Nie czują z nimi związku. Wytwarza się syndrom pegerowca, który o nic nie dba, bo to nie jego. To jest niekorzystne zjawisko prowadzące do zaniedbania otoczenia, budynków i urządzeń komunalnych.
AKCJA POLSKA, której podstawową siłą jest świadomość i wola działania oświeconego, szlachetnego lidera w myśl powyższych zasad podejmuje pracę nad przemianą Ojczyzny. Osią myślenia politycznego jest dla nas idea narodu, rozumianego jako kulturowa wspólnota pokoleń – przeszłych, obecnych i przyszłych. Tak pojmowany naród jest jedynym prawowitym gospodarzem w swoim państwie. Dlatego będziemy walczyć o Polskę dla Polaków – dumną, silną, dostatnią i bezpieczną.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza